VeLOENERGY
VE-S100 to system zarządzania energią typu HEMS (ang. Home Energy Managment System) który przeznaczony jest do współpracy z instalacją fotowoltaiczną, magazynem energii oraz elektrycznymi urządzeniami domowymi. System umożliwia wykorzystanie nadwyżki energii wyprodukowanej z fotowoltaiki i inteligentne zarządzanie załączaniem wybranych urządzeń elektrycznych. W przypadku współpracy fotowoltaiki z magazynem energii system uwzględnia priorytet ładowania magazynu energii. Za pomocą systemu VE-S100 możemy sterować przepływem energii dla takich urządzeń jak: pompa ciepła, grzałka w zasobniku CWU, zmywarka, pralka, suszarka, klimatyzator, a także ładowarka auta elektrycznego i wiele innych domowych urządzeń. Głównym elementem systemu jest centralka sterująca z aplikacją mobilną, która poprzez sieć wi-fi komunikuje się z inteligentnym licznik Smart Meter. Licznik pozwala mierzyć energię w obu kierunkach (pobieraną i oddawaną do sieci) i przesyła tą informację do centralki. Dzięki temu system VE-S100 może działać z inwerterem PV dowolnego producenta lub z dowolnym źródłem OZE.
Odpowiednie nastawy w aplikacji mobilnej umożliwiają precyzyjne załączanie poszczególnych odbiorników w zależności od ilości energii oddawanej z uwzględnieniem przedziałów czasowych i kalendarza. Umożliwi to w przyszłości zarządzanie zużyciem energią w tańszych godzinach.
Każdy system konfigurowany jest indywidualnie na potrzeby klienta i w zależności od ilości oraz typu sterowanych odbiorników elektrycznych wyposażony jest w urządzenia peryferyjne. Np.. gniazdka Wifi do sterowania zmywarką, bądź przekaźników do sterowania pompy ciepła za pośrednictwem funkcji SG-READY.